Technologia SSH

SSHTechnologia SSH, to standard protokołów w telekomunikacji, które są często stosowane w sieciach komputerowych w strukturze serwer-klient, czyli TCP/IP. Takie rozwiązanie teleinformatyczne służy terminalowemu łączeniu się ze zdalnymi komputerami, urządzeniami. Tutaj transfer wszystkich danych zostaje zaszyfrowany, ale również można rozpoznać konkretnego użytkownika, na wiele różnych sposobów.

SSH to protokoły zarówno terminalowe, jak i takie które służą do przesyłania plików np. SFTP czy SCP, tunelowania oraz zdalnej kontroli zasobów. Techniki szyfrowania danych i rozpoznawania użytkownika, są dziś niezbędne, ze względów bezpieczeństwa i kontroli przepływu danych. Takie technologie wyparły, na szczęście takie, które nie zapewniały dostatecznej ochrony przesyłanym danym. Tutaj dane są w dowolny sposób szyfrowane i na cztery rozmaite sposoby uwierzytelniane. Najczęściej stosowany jest w tym celu sposób AES. Pomimo tego jest jeszcze wiele serwerów, które stosują mniej zaawansowane szyfrowanie technikami DES lub Blowfish. Do najpopularniejszych implementacji z zakresu SSH, zaliczyć można te zamknięte i otwarte. Dla klienta z kolei bardziej znana może być implementacja typu PuTTY.