Rodzaje efektów wizualnych i animacji 3D

Grafika komputerowa jest szeroko wykorzystywana obecnie. Od grafiki do wiernej prezentacji rzeczywistości i wirtualnych światów rozrywki dzieli bardzo mało. Grafika komputerowa wywołuje daleko idące skutki w naszym codziennym życiu. Nie bój się podejść do projektowania animacji, gifów, grafik i efektów wizualnych.

Na początku nie będzie to łatwe, ale przy pomocy skutecznych programów graficznych, czy też poradników możesz stopniowo osiągać naprawdę bardzo dobre efekty. Użyj animacji, zdjęć, by opowiedzieć jakąś historię w postaci: animowanych sekwencji i efektów wizualnych. Niektóre rozwiązania wydają się być nieco bardziej kosztowne w produkcji, dlatego warto je wybierać z rozmysłem i na miarę swoich możliwości.
Animacje są świetnym sposobem na wyjaśnienie skomplikowanych idei lub przedstawienie pewnych informacji, o ile materiał filmowy nie może tego w pełni przedstawić. Mogą one być, jako 2D lub 3D animowane graficzne prezentacje i często zawierać tekst, ale również prezentacjami w postaci animowanych kreskówek lub sekwencji z animowanymi postaciami. Efekty wizualne rekonstrukcji: animowane rekonstrukcje są często „bohaterem” zdjęć dokumentalnych. Jeśli nie masz zdjęcia z najważniejszych wydarzeń i momentów w filmie dokumentalnym, taka animowana rekonstrukcja jest często droga.