Początki maszyna liczących, komputerów do 19 wieku

Rozwój szeroko pojętego rynku elektroniki w ostatnich latach postępował bardzo szybko.
Napędzał go rynek którego zapotrzebowanie na urządzenia o coraz większej mocy obliczeniowej i możliwościach ciągle rośnie, żądajac przy tym sprzętu w przystępnym przedziale cenowym.
W tym artykule przyjrzymy się początkom i przyczyną powstania dziadków pierwszych komputerów. Telefonów komórkowych i sieci.

Potrzeba matką wynalazku.. To zdanie najbardziej pasuje do idei stworzenia pierwszych maszyn liczących,
Naukowcy i konstruktorzy poszukiwali urządzeń które mogą zastąpić ich w prostych obliczeniach matematycznych. W początkach mechanicznych konstrukcji, Takich jak ABAKUS ( liczyło) wynalezione przez Chińczyków 2500 lat temu, to na pozór banalne urządzenie dało podwaliny do budowy dalszych maszyn liczących. takich jak pascalina Blaska Pascala.. W
1642 toku w wieku 18 lat zbudował on maszynę liczącą która potrafiła dodawać cyfry, miała za zadanie pomóc jego ojcu (poborcy podatkowemu) w prostych obliczeniach związanych z jego pracą.
Kilka lat puźniej dokładnie w 1964 r W niemiecki filozof i matematyk Gottfried Wilhem von Leibniz bazując na notatkach Blaska Pascala zbudował własne urządzenie liczące które oprócz funkcji dodawania otrzymało możliwość mnożenia liczb.
Następnie Xavier Thomas de Colmar był francuskim konstruktorem który w 1820 roku stworzył maszyne potrafiącą wykonywać cztery podstawowe operacje matematyczne (dodawane, odejmowanie, mnożenie i dzielenie) maszyna zwaną puźniej Anymometrem była znana i powszechnie używana aż do początków 20 wieku.
Warto również wspomnieć o Charlesie Babbage’u który swoją pierwszą maszynę liczącą budował przez 10 lat miała ona wykonywać obliczenia metodą różnicową.. niestety poprzez kłopoty zarówno osobiste jak i finansowe niedokończył swojego dzieła. była to jednak najbardziej zaawansowana mechaniczna maszyna liczącą na świecie i najciekawsza konstrukcja tego typu, po wprowadzenieniu danych jedyną czynoścą jaką musiał się zająć użytkownik było kręcenie korobką..
Ukończoną niestety już nie za życia konstruktora maszyna można podziwiać w muzeum nauk w Londynie.
Na przełomie 19 i 20 wieku potrzeba gromadzenia coraz większej ilości informacji prowadzenia coraz bardziej zaawansowanych obliczeń(do celów badań naukowych, statystycznych) Prowadziła do poszukiwania innych metod
metod tworzenia urządzeń obliczeniowych, które były by wydajniejsze i bardziej uniwersalne.. powstało wiele firm takich jak Bell. Remongton – Rand czy IBM..